Samarbete och konstruktion

Veckan innan höstlovet arbetade vi med konstruktion och samarbete. På Dansbaneberget  fick barnen efter vi dragit pinnar med namn på dela in oss i grupper om tre/grupp.Därefter fick de till uppgift att konstruera en figur av tre naturmaterial pinnar, stenar och kottar.

I klassrummet var det också samarbete men med IPads. Viktigt att lyssna på varandra, turas om, hjälpa kompisen om den behöver hjälp.