Rymden

När vi förra veckan arbetade med bostaven R så började vi medgett nytt tema RYMDEN. Detta efter önskemål från barnen i klassen. Vi har tittat på filmer om rymden, tittat på vårt solsystem, pratat om de olika planeterna och vad de heter sen börjat måla olika planeterna.

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE (LÄROPLANEN)

. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Mål
Skolans mål är att varje elev

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,