Hälsning från skolsköterskan

En hälsning från skolsköterskan som påminner om att höra av sig om man inte kan komma på den redan bokade tiden samt att svara på de två enkäter som ni fått information och koder om i samband med kallelsen ni fått på posten.

Vid frågor nås Michaela på 054-5403636 eller mail: Michaela.backstrom@karlstad.se