Från skolkuratorn

Under läsåret 2021/2022 kommer ditt barn att få delta i en hälsoutbildning på skolan inom ramen för den ordinarie undervisningen. Under utbildningen kommer eleverna bland annat få lära sig mer om fysisk aktivitet, kost, sömn och vikten av att få balans mellan hälsofrämjande aktiviteter samt att lära sig hantera stress, oro och ångest. 

 Syftet med hälsoutbildningen är att främja god fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga. Barns och ungas hälsa är ett prioriterat område för. Karlstads kommun och barn- och ungdomsförvaltningen.  

 Utbildningen består av tre lektioner och eleverna kommer att få lära sig mer om:   

 fysisk hälsa, det vill säga kost, fysisk aktivitet, sömn och balans mellan hälsofrämjande aktiviteter. 

· psykosocial hälsa, det vill säga tankar och känslor, stresshantering och hantering av oro och ångest vad barn och unga själva kan göra för att påverka sin egen hälsa.  

 Skolsköterska och skolkurator kommer tillsammans med undervisande lärare att genomföra utbildningen.  

 Efter sista lektionen kommer ditt barn få med sig en folder hem som riktar sig till dig som vårdnadshavare. Den innehåller en kort sammanfattning av utbildningen. Ta gärna del av den när ditt barn tar den med sig hem! 

 Med vänliga hälsningar

Elin Arwengrim

Skolkurator

Skattkärrsskolan

Karlstads kommun

054- 540 36 33

elin.arwengrim@karlstad.se