Vi har i klassen haft besök av årskurs 2 som har spelat olika matematisk spel på våra IPad. En otroligt bra och rolig träff med ett stort samarbete.

I klassen har vi läst sagor tillsammans på Polyglutt. Här samarbetade vi två och två, komma överens om en saga vi båda ville lyssna på, sitta tillsammans och hjälpas åt.

 

LÄROPLANEN

Syfte:
”Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.”

Centralt innehåll

Språk och kommunikation: 

  • Digitala verktyg och medier för kommunikation
  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang

Skapande och estetiska uttrycksformer:

  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck