Internationella barnboksveckan och nationella läsdagen!

Hela veckan har vi läst mycket. Barnen har tagit med sig egna böcker som vi läst under vår fruktstund.

På torsdagen delade vi klassen i två grupper, ena gruppen stannade i klassrummet och den andra gruppen gick till 1A och från 1A kom en grupp till oss och en stannade i sitt klassrum.  De hade med sig sin bok som de berättade om eller läste för varandra i små grupper. En mycket trevlig stund.