Kvarglömda kläder!

Senast 13 juni hämtas kvarglömda kläder i rummet utanför skolsköterskan Jessicas hall och idrottssalen. Eftersom det blir stora renoveringar och flytt mellan lokaler under sommaren måste allt bort. De kläder som finns kvar efter 13 juni skänks till någon välgörenhetsorganisation.