Veckans bokstav

 

Under den här veckan har vi presenterar bokstaven H h. Vi sjunger en sång först:

”Jag har en påse i handen, jag har en påsen i handen

Jag har stoppat någonting där, kan du gissa vad det är?”

Därefter ger vi ledtrådar vad som kan finnas i påsen och vilken bokstav det är.

När vi börjar jobba med bokstaven formar vi först med vaxtråd, sen skriver vi bokstaven på ett inplastat ark därefter blir det arbetsboken Lill knut.

Då vi jobbar med fåglar i klassen så kom det denna vecka in en ny fågel hackspett. Passade ju utmärkt då veckans bokstav är H.

Matematik ute🌞🌞

Tillsammans med Fsk C har vi ute matematik en gång i veckan, ena gruppen tisdagar och andra gruppen torsdagar.  Vi pratar och tittar hur siffran ser ut och lär oss hur många eller mycket t.ex tre är.

Vi har gjort siffror i olika material. Siffran tre gjorde vi i mannagryn och siffran fyra med piprensare.

”Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tek- niska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjlig- heterna att delta i samhällets beslutsprocesser.” (Lgr 11 reviderad 2019)

Vinterfåglar

Vi har fortsatt att prata om några av våra vinterfåglar. Skata och Sidensvans har vi pratat om tidigare men nu har vi även lärt känna Domherre, Talgoxe och Blåmes. Vi har lärt oss hur de låter från en app och från några ” mjukisfåglar” med läte. Barnen är så duktiga.😀😀

”Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att
veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.” (Lgr11 reviderad 2019)

Årstider

Vi pratar om årstider i klassen.

Vintern är vår årstid just nu. Vad innebär det att det är vinter?

Vad händer med träd och växter?

Vad gör djuren på vintern?

Vinterfåglar

Ur Läroplanen (Lgr11) reviderad 2019

”Utomhusmiljön är en viktig del av den pedagogiska miljön och många elever i förskoleklassen kan ha ett intresse av och erfarenhet av djur och växter. Genom innehållet sortering och gruppering av växter och djur får eleverna möjlighet att titta närmare på olika arter och på så sätt utveckla sina kunskaper om variationer i naturen”

Vi har även ”klassens träd”. Vi kommer att följa vårt träd under alla årstider och se vad som händer. Vi knöt rött gran om på en gren på trädet.

Ur Lgr11 (reviderad 2019.

”Med innehållet namn på några vanligt förekommande arter ska eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper om och ett intresse för djur och växter. Genom att till exempel märka ut en ruta i naturen som förskoleklassen återkommande besöker kan eleverna iaktta olika arter och se hur naturen skiftar mellan årstiderna.

 

Utematte

När vi går ut och har matte så samarbetar vi med förskoleklass C.

Vi startar terminen med att jobba med siffror. De två första veckorna har vi pratat och gjort siffrorna 1 och 2 i naturmaterial. Barnen har delats in i grupper från både B och C, och sen fått ett naturmaterial som de tillsammans ska tillverka siffrorna med. De samlar först ihop naturmaterial i gruppen och sedan tillverkar siffran.

Ur Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (reviderad 2019).

Centralt innehåll:

”Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.”

Värdegrund

Den här veckan har vi i klassen börjat jobba med känslor. Vi pratade om vilka känslor som finns och hur de känns.

Sen pratade vi om känslan ”ledsen” t.ex vad som kan göra oss ledsna, hur det känns i våra kroppar, hur någon annan kan se att man är ledsen, vad man kan göra om man ser någon som är ledsen. Barnen fick sen måla ett ansikte som var ledsen.