Fjärilar- Vecka 19

Vi skapar och lär oss om hur fjärilar blir till!

Av pasta, vattenfärg och egenhändigt plockade pinnar som torkat, kan vi visa utvecklingen från ägg till fjäril. Vi har också sjungit en sång!

Texten är som följer:………..”Det var en gång en fjäril som la ett ägg. Och ägget blev en larv med många ben. Och larven blev en puppa så lång och hård…och puppan blev en fjäril som la ett ägg….. osv osv…”

Vecka 18 – fjärilar!

Vi har fokuserat på fjärilar en del under veckan. Vi har lärt oss nya saker, som att fjärilens antenner är som vår näsa. För att de ska kunna lukta sig fram till sin föda som nektar och pollen…Påfågelögat har ögon för att de ska skrämma bort rovfåglar! När vi får komma fram och se nära på bilder (se ovan) kan vi vara som riktiga konstnärer. Vi hjälper också varandra och samtalar mycket när vi jobbar!