Nu äntligen har det hänt lite med ”Klassens träd”! Vår Lönn har fått knoppar nu är det bara att vänta på att knopparna brister och löven kommer. Vi har pratat om vad trädet behöver nu för att växa, hur löven får sin gröna färg, fotosyntesen och klorofyll.

 

Vi har under veckan sått solrosfrö. Alla barn fick i fredags med sig sin egen solros hem, som vi hoppas ska växa och bli så vackra.

Lena och Ulrika har också en varsin solros i klassrummet. Vi kommer under våren fram till skolavslutningen att följa våra solrosor och se vad som händer. Resultatet kommer vi visa här på bloggen. Om man vill får man gärna skicka bilder på barnens solros till klassens mobil så kan vi alla ta del av resultatet.

Läroplanen (reviderad 2019)

Natur, teknik och samhälle
”Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.”

Veckans bokstav

Under vecka 14 har vi jobbat med bokstaven G g. Barnen är så duktiga att hitta ord med veckans bokstav i, början, i ordet eller i slutet. Här har barnen haft som läxa att ta med sig någon sak med G i.

Läroplanen: Syfte:”Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upp- täckter och kunskaper.” (Läroplanen reviderad 2019)

Vecka 12 och 13.

P

Under vecka 12 och 13 har vi jobbat med bokstaven B och Ö.

Vi lekte viskleken med bokstaven b. Här blev det många saker att träna på vänta på min tur, inte säga ordet rakt ut, lyssna på kompisen som viskade och att ordet innehöll bokstaven b. Detta löste klassen mycket bra! Vi jobbade även i vår arbetsbok.

Bokstaven Ö jobbade vi med i Lillknut, där vi tränar på att hur bostaven ser ut, hur man skriver den men även tittar vi på bilder där vi ska hitta om bokstaven ö finns i bilden till exempel om det är ett löv på bilden.

Vi tränar även på hur man gör bokstäverna på teckenspråk.

”Med innehållet bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap läggs en grund för elevernas fortsatta läsande och skrivande.” (Läroplanen reviderad 2019)

Värdegrund/barnkonventionen

Artikel 2 ”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.”

Här har vi pratat om hur det ser ut i vår värld både hos oss och i andra länder. Vad menar man att alla är lika värda? Alla har samma rättigheter?

Barnen diskuterade om att man får se ut hur man vill till exempel hårfärg, längde på håret, glasögon. Sen kom de in på saker vi inte kan göra om på oss t ex längd, ögonfärg, vart man kommer ifrån, hudfärg- Vi är alla lika mycket värda.

”Konventionen om barnets rättigheter beskriver de rättigheter alla barn har. Eleverna i förskoleklassen ska möta innehållet barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)

Förskoleklassen ska synliggöra de rättigheter som barn i Sverige och världen har.”

(Ur Läroplanen rev.2019)

Klassens träd

Vi har ett klassens träd en lönn som finns på skolgården. Det har inte hänt så mycket med träden än men hoppas nu att solens strålar får trädet att vakna. Men för att veta helt säkert att det är en lönn så lärde vi oss hur ett lönnlöv ser ut. Vi målade lönnlöv i klassrummet.

Vecka 12 och vecka 13

Vecka 12 och vecka 13

I matematik har vi arbetat med siffrorna 6 och 7. Här jobbar vi både praktiskt och teoretiskt. Vi tränar på hur siffran ser ut, hur mycket till exempel 6 är med fingrar, prickar, tärning med mera, men även hur talet delas upp.

”Eleverna i förskoleklassen ska möta innehållet naturliga tal och deras egenskaper och
hur de kan användas för att ange antal och ordning samt del av helhet och del av antal. Här ska eleverna få möjlighet att utforska tal för att på så sätt utveckla sin förståelse för talen och deras relation till varandra” (från Läroplanen 2011 reviderad 2019)

I torsdags gick vi ut och hade praktisk matematik, vi tränade på att göra vår egen tallinje 1-10. Där vi gjorde både siffrorna och mängden med naturmaterial. Sen tänkte vi lite olika med naturmaterial. Ska det bara vara pinnar, kottar, stenar med mer eller kan vi använda det vi hittar i naturen?

 

Utflykt med Naturskolan

I onsdags gick vi på utflykt till Fiskartorpet. Där träffade vi Linda från Naturskolan, hon skulle vara med oss hela dagen och visa oss på småkryp.

Vi fick gå på insektsjakt med luppar, förstoringsglas och insektburkar. Det var många insekter som vaknat i den strålande solen.

Efter vår jakt på insekter och vi lärt oss hur en insekt ser ut fick vi göra egna insekter med naturmaterial.

Sen var det dags för lunch som gjordes över öppen eld. Maten smakade bra i solen och ljudet från Vänerns vågor.