Barnboksvecka

Under vecka vecka 46 har vi barnboksvecka på skolan. Vi kommer i klassen läsa många sagor men även prata om sagors uppbyggnad med karaktärer, händelse och avslut. Barnen får gärna ta med en bok till skolan under veckan.