MÄTA!

Barnen har fått en uppgift av Lena och mig. Det är att mäta sin solros som ni fick med hem från skolan.

Skriva hur hög solrosen är just nu på ett papper och ta med till skolan på måndag 18 maj. Mät i centimeter.

Lenas solros är idag 41 cm.

Ulrikas solros är 38 cm.

Vecka 18 hos förskoleklass B

Veckan bokstav X. 

Den här veckan har vi haft ett instrument i klassrummet, en xylofon. Alla som ville har fått provspela på xylofonen.

Under veckan har vi titta på hur våra fröer gror. Spännande att se hur det ser ut när det även gror/växer under marken. 

I uteklassrummet i onsdag började vi prata om fjärilar, dessa vackra insekter i fantastiska färger. Citronfjäril, Nässelfjäril, Påfågelöga och Blåvinge.

Sen blev det frukt och fikadags. 

 

VIKTIG INFORMATION!

Covid 19 börjar sprida sig i Värmland.

Vi följer kommunens policy om att slussa in eleverna 4-5 i taget in i skolan. Föräldrar får lämna och hämta utanför, både på fritids och på skolan. Vi kommer ställa upp med en armlängds avstånd när vi går till maten etc.
Även viktigt att påminna barnen hur viktigt det är att låta bli att ta på varandra och komma ihåg att tvätta händerna.